Team Lëtzebuerg Magasinn – 27.05.2021

TL-RTL-654x370

D´Spillfest op Christi Himmelfaart, ass all Joer ee wichtege Rendezvous fir den COSL. Dausende Leit sinn ëmmer op der Kockelscheier mat dobäi. Dorënner natierlech vill Kanner. Dëst Joer ass d´Spillfest virtuell. An dat ass Thema haut am Team Lëtzebuerg Magazin, deen iech vum Rich Simon presentéiert gëtt.