Team Lëtzebuerg Magasinn

Team Lëtzebuerg - RTL_Logo

Am Team Lëtzebuerg Magasinn dréit sech des Kéier alles ëm d’Generalversammlung. De President vum COSL, André Hoffmann, ass wéi gewinnt a senger Ried op déi leschten 12 Méint agaangen an huet awer och op déi nächste Méint no vir gekuckt.