Actualités

COSL Spillfest 2021

SPORT A SPILL FIR D’GANZ FAMILL La promotion de l’activité physique restant un vecteur principal du COSL pendant la pandémie du COVID-19, ce dernier a décidé d’innover en lançant en ...

Lire plus

Team Lëtzebuerg Magasinn – 22.04.2021

Am Team Lëtzebuerg ️ Magasinn vum 22. Abrëll 2021, thematiséiert den Rich Simon mam Heinz Thews d‘Long-Term Athlete Development (LTAD) Konzept.  

Team Lëtzebuerg Magasinn – 25.03.2021

Am Team Lëtzebuerg Magazin vum 25. Mäerz, kuckt de Rich Simon zeréck op den uerdentleche Kongress vum Lëtzebuerger Olympesche Comité. Op der Assemblée gouf eng nei Sportaart an den COSL ...

Lire plus